המטרה של החברה המיוחדת שלנו

מכיוון שאנחנו נוצרנו עם רצון שנקרא אהבה עצמית, אין לנו שום כוח לעשות אפילו תנועה קטנה כדי לבצע פעולה שאנו לא רואים ממנה תועלת. ואם אנחנו לא נבטל את האהבה העצמית שלנו, לא נוכל להגיע למצב של חיבור עם כוח האהבה של הטבע. ומפני שזה נגד הטבע שלנו, אנחנו זקוקים לחברה, שנהיה כולנו כוח גדול, ונוכל לעבוד יחד לבטל את הרצון לקבל שלנו שמונע מאתנו להגיע למטרה שבשבילה נבראנו.

לכן החברה צריכה להיות מורכבת מאנשים שנמצאים כולם בדעה אחת, שחייבים להגיע למצב הזה. ואז מכל האנשים האלו נוצר כוח גדול אחד, שיכול להילחם כדי להגיע למטרה הזו, מפני שכל אחד מהם מחובר ומשולב עם כולם. וכך לכל אחד מהם יש רצון גדול להגיע למטרה.

כדי שתהיה השתלבות כזו של כל אחד עם כולם, כל אחד צריך לבטל את עצמו בפני השני, בכך שהוא רואה את המעלות של החבר שלו ולא את החסרונות שלו. אבל אם מישהו חושב שהוא קצת יותר גבוה מהאחרים, הוא כבר לא יכול להתחבר איתם. ובזמן ההתכנסות אנו צריכים להיות רציניים, כדי לא לצאת מהכוונה שבשבילה התכנסנו.