לדבוק בטוב ולשלוח ניוזלטר

לכמה אנשים הייתם יכולים להוציא ניוזלטר? מה היתה סיבה מספקת לשלוח אחד כזה או לאסוף אנשים שאליהם תוכלו לשלוח אחד.

אם יתנו לכם לתאר את המצב המושלם של עולם מתוקן מלא בכל טוב, וודאי תגלו שלא יהיה
בחלומכם מקום כלשהו לרע. אך ככל הנראה זה לא יקרה, והסיבה היא שטבע האדם הוא רע
מנעוריו. העולם נברא כשהוא כולו שפע וטוב. בעלי חיים נולדו ביצר, אך יצרם הוא יצר
הישרדות, ומה שאנחנו מגדירים כהתנהגות "רעה" אצל בעלי החיים, היא לא
יותר מאשר השלכה של התכונות האנושיות שבנו, שלא קיימות אצל בעלי החיים.

רק האדם נולד ביצר הרע. כי הרע מתבטא בקנאה שהיא עין הרע, התאווה
שהיא יצר הרע כי היא משרתת אותנו כדי לקחת לעצמנו דברים גם על חשבון האחרים וגם אם
זה עושה נזק לאחרים, והכבוד שהוא מתבטא בשנאת הבריות.  אך הקנאה, התאווה
והכבוד הם המנוע להתפתחות האנושות. ובלעדיה היינו נשארים במערות ונכחדים. היום
הגענו לשיא ההתפתחות האנושית. אין לנו כבר לאן עוד להתפתח. ולכן גם ההתגלות של הרע
היא בשיאה. אנו רואים את הרוע בא לידי ביטוי כמעט בכל תחום ובכל מקום. השנאה,
הפירוד, הרצון להשמיד, להשתיק את מי שלא חושב כמונו, הם שונאים אותנו ואנחנו
שונאים אותם, הם רוצים לחסל אותנו ואנחנו אותם.

אם אדם מגלה שקיימת מידה כלשהי של שנאה בו, כזאת שמביאה לפירוד, זה
לא אומר שעכשיו עליו לתקן את הרע שגילה. קודם כל בגלל שכפי שאנחנו רואים, אין
בכוחנו לעשות את זה. גם אם נלך בעולם ונחבק את כולם, ונפזר אהבה ופרחים ושמחה – זה
אמנם טוב ומחבר ומוסיף –אך זה לא יתקן את העולם, ואנחנו רואים את זה כבר משנות
ה-70 עם ילדי הפרחים והמדיטציות וה-PEACE AND LOVE, אין בזה כח.

אך דווקא הרע הוא זה שלמעשה עוזר לנו להתחבר יותר אל הטוב, כמו
שכתוב: "אוהבי ה', שִנאו רע".

כלומר, מי שאוהב את הטוב, שונא את הרע. אבל הרע עצמו, לא ייעלם
לעולם, כי האדם קיים רק מניגודים, ולכן קיום הרע בתפיסת המציאות של האדם גורמת לו
לסלוד ממנו ולרצות דווקא לדבוק בטוב. ואם רק ייעלם הרע אפילו לתקופה קצרה, הוא
ישוב במהרה, כי אנחנו לא יכולים להיות טובים בלעדיו.