מי זה זה?

רצון לקבל לעצמו הנאה ותענוג..

רוצה להיות בהנאה ותענוג …..

רוצה שיסכימו איתו, שיצליח לו,

שיהנהנו כלפיו בתמיכה.

שיעטפו אותו בחיבוק, ובאהבה.

בהרגשת השבירה יש דחייה,

יש גילויי פירוד , וחוסר הסכמה.

שהוכנו מראש מתחילת הבריאה.

הרגשת השבירה לא נעימה ברצון לקבל לעצמך.

ההנאה מהרגשת השבירה היא לא ההנאה מחיבוק או מהרגשה חמימה.

ההנאה היא  מערך, מחשיבות העליונה.

מיכולת לממש הזדמנות שעכשיו ניתנה.

להתקדם באחישנה למטרת הבריאה.

אין בחירה במטרה..

ואין בחירה אם תתגלה שבירה.

אם אתה מעצמך הולך על חיבור…

גם כשקשה לך..

דוחף, לוחץ, מושך…

ואז יוצאת לך החוצה  ההתנגדות והדחייה…

היא יצאה החוצה,

לא בגללך

אבל

כן  אתה בחרת לגלותה.

ביוזמתך לחצת לכיוון מטרת הבריאה….

הלכת עם הבריאה…

עם השיטה..

הצלחת לגלות שבירה שהוכנה

וגם את כוחות הבריאה

וגם להגיע לתפילה הרצויה..

ואפילו להתקדם במהרה….

והכי חשוב

להשפיע נחת רוח ליוצרך.

ואם אתה מעדיף על החיבור לא ללחוץ…

הרי השבירה,

שכבר הוכנה

חיבת בכל מקרה להתגלות,

היא רק תצא בהמון דרכים אחרות..

פחות ממוקדות,

פחות נעימות

ולך יקח עוד יותר זמן להגיע לתפילה.

ו…..חבל….

לא השתמשת בכלל בשיטה,
שנקראת קבלה,לעם,לעצמך דרך השפעה

נשארת בנעים לעצמך…..